Ongeveer 40% van de leden (inclusief jeugd) van G.T.V. van Starkenborgh speelt (voorjaars)competitie en dit is een opmerkelijk hoog percentage!  In het voorjaar zijn er op maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag teams in de weer om de eer van de club te verdedigen, maar voornamelijk om veel tennisplezier te beleven. Voor de zaterdagen en zondagen worden baanschema’s gemaakt en op de website geplaatst. Zo kunnen zowel de teams zelf, als de recreanten/niet-competitiespelers zien waar en wanneer ze kunnen tennissen gedurende de competitieweken.

Indelingen

De indelingen van 2020 staan hieronder:

Zaterdag
Zondag
Zondag jeugd
Overige dagen

Vanwege het hoge animo om competitie te spelen bij onze club, brengt de teamindeling voor de Technische commissie (TC) elk jaar veel tijd met zich mee en is dan ook vaak een lastige puzzel. Het uitgangspunt is dat alle leden die zich hebben opgegeven, in een team worden geplaatst en daarnaast is er een algemene reservelijst. Voor de procedure van het indelen heeft de TC heeft echter nog wel een aantal aandachtspunten:
  • We proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan alle wensen en voorkeuren, maar aan de inschrijving voor de competitie kunnen geen rechten worden verleend. De TC bepaalt uiteindelijk de teamindeling.
  • Deze indeling geeft ook op generlei wijze garanties voor toekomstige indelingen. Om de indeling in de toekomst goed te kunnen realiseren is het wellicht noodzakelijk om huidige teamsamenstellingen te wijzigen.
  • Door het zeer hoge aantal competitieteams in de weekenden worden er voor de zaterdag en (zonodig ook) voor de zondag extra banen bijgehuurd. Als we dit niet zouden doen, zouden we ledenteams moeten teleurstellen. Dit houdt in dat voornamelijk de teams (volw) die door de KNLTB geloot worden om 4x thuis te spelen, hiervan mogelijk minimaal 1 keer op een extern park ‘thuis’ zullen spelen, namelijk bij TC Winsum (zaterdag) en TC Winsum of TC Wijchgelsheim (zondag).
  • Verdere informatie over de competitie volgt in de loop van maart via starkenborgh.nl ; mijnknltb.toernooi.nl en via teamcaptains.
  • Voor vragen/opmerkingen over de teamindelingen en andere competitiezaken, zoals bijvoorbeeld het regelen van invallers, kan contact gezocht worden met de TC (bij voorkeur) via tc@starkenborgh.nl.

Baanschema’s:

Voor de indeling op zaterdag, klik hier.
Voor de indeling op zondag, klik hier.

Kantinediensten

Het schema voor de kantinediensten van de competitieteams vind je hier zodra dit bekend is

Speeldata

De speeldata vind je op onderstaande sites:

Speeldata volwassenen
Speeldata jeugd