De voorjaarscompetitie is een van de populairste competities op onze club. Ongeveer een derde van de leden van GTV van Starkenborgh speelt competitie en dit is een opmerkelijk hoog percentage! In het voorjaar zijn er op maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag teams in de weer om de eer van de club te verdedigen, maar voornamelijk om veel tennisplezier te beleven. Voor de zaterdagen en zondag worden baanschema’s gemaakt en op de website geplaatst. Zo kunnen zowel de teams zelf, als eventuele recreanten zien waar en wanneer ze kunnen spelen.

Indelingen

De indelingen van 2019 staan hieronder:

Zaterdag
Zondag
Zondag jeugd
Overige dagen

De indeling brengt veel tijd met zich mee want het is vaak een lastige puzzel. Het uitgangspunt is dat alle leden die zich hebben opgegeven, in een team worden geplaatst. Hierbij heeft de TC heeft echter nog wel een aantal aandachtspunten:

  • Deze indeling geeft op generlei wijze garanties voor toekomstige indelingen. Om de indeling in de toekomst goed te kunnen realiseren is het wellicht noodzakelijk om huidige teamsamenstellingen te wijzigen.
  • Door het hoge animo voor de competitie worden voor zowel de zaterdag als de zondag extra banen bijgehuurd. Als we dit niet zouden doen, zouden we teams moeten teleurstellen. Dit houdt in dat teams die door de KNLTB geloot worden om 4x thuis te spelen, hiervan minimaal 1 keer op een extern park spelen (ofwel bij de tegenstander, ofwel op een van onze externe locaties: Winsum op zaterdag en Wijchgelsheim).
  • Voor vragen/opmerkingen over de indelingen kan contact gezocht worden met de TC via tc@starkenborgh.nl.

Baanschema’s:

Voor de indeling op zaterdag, klik hier.
Voor de indeling op zondag, klik hier.
Let op: Het aangepaste schema voor maandag 10 juni vind je hier.

Kantinediensten

Het schema voor de kantinediensten van de competitieteams vind je hier zodra dit bekend is

Speeldata

De speeldata vind je op onderstaande site:

KNLTB-site

Heerdenpad 9 | 9731 BW Groningen | 050 541 04 02 | secretaris@starkenborgh.nl | Privacy policy