De contributie voor 2024 bedraagt:

Lidmaatschap Contributie
Seniorlidmaatschap (inclusief 1 verplichte kantinedienst per jaar) € 164,00
Studentlidmaatschap* € 96,50
2e Studentlidmaatschap* € 32,00
Juniorlidmaatschap (zonder training) € 96,50
Juniorlidmaatschap (met training) zie jeugdpagina
Slapend lid* € 25,00
Introducee* € 6,00

Bij aanmelding na 1 juni is de contributie 75% van het jaarbedrag. Bij aanmelding na 1 augustus is de contributie 50% van het jaarbedrag. Bij aanmelding na 1 november is de contributie 25% van het jaarbedrag.

De contributie wordt geïnd via KNLTB.collect. Aan het begin van het jaar ontvang je van KNLTB.collect een e-mail met het verzoek tot betaling van de contributie. Lees deze mail goed door. Door de instructies op te volgen, kan je kiezen om de contributie zelf over te maken via iDeal, of het te laten afschrijven (in termijnen). Dit geschied elk jaar opnieuw, het is niet mogelijk om elk jaar automatisch te laten afschrijven met een automatische incasso. Voor vragen hierover kan je terecht bij de penningmeester: penningmeester@starkenborgh.nl

Weinig financiële ruimte en toch tennissen? Kijk op deze pagina wat de opties zijn.

Je gaat het lidmaatschap aan voor het lopende kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks verlengd. We hanteren een opzegtermijn van 1 maand, d.w.z dat uiterlijk 1 december de opzegging voor het volgende kalenderjaar binnen moet zijn. Het is niet mogelijk om het lidmaatschap tussentijds op te zeggen. Kortgezegd: niet opgezegd op 1 december = het hele volgende jaar lid.

*Bijzonderheden per lidmaatschap:

Studentlidmaatschap: studenten kunnen op vertoon van de (oude) collegekaart met jaartal (of bewijs van inschrijving met jaartal) nog tot twee jaar na het beëindigen van de studie lid blijven van de vereniging. De ledenadministratie zal vragen naar een kopie van je (laatste) studentenkaart.

2e studentlidmaatschap: studenten die al lid zijn van een studententennisvereniging kunnen onze club als ‘tweede club’ kiezen. Ze betalen dan een sterk gereduceerd tarief van € 32,- per jaar. Dit kan alleen op vertoon van een lidmaatschapsbewijs van een studententennisvereniging (KNLTB-pasje met verenigingsnaam en -nummer). Met dit type lidmaatschap mag je op weekdagen tussen 13.00 en 18.00 uur en in de weekenden van de banen gebruikmaken. Let op: dit lidmaatschap betreft geen KNLTB-lidmaatschap, dus competitie of toernooien spelen als speler van onze club is niet mogelijk, uiteraard kan dat wel via je ‘eerste’ vereniging. Bij dit 2e lidmaatschap hoef je geen kantinedienst te draaien.

Slapend lid: langdurig geblesseerd o.i.d. maar wel betrokken blijven bij de club? Dan is het slapend lidmaatschap een optie. Deze geldt voor een jaar maar kan gedurende het jaar wel weer worden omgezet naar een actief lidmaatschap. De contributie wordt dan verrekend. Als slapend lid kan je aan alle niet-tennisgerelateerde activiteiten meedoen, je blijft nieuwsbrieven ontvangen maar je hoeft geen kantinedienst te draaien.

Seniorlidmaatschap met Stadjerspaskorting: tegen inlevering van de coupon kan je de geldende korting krijgen op het normale senior lidmaatschap.

Introducee: een spelend lid mag met een introducee spelen tegen betaling van € 6,-. Een specifieke introducee mag 3x per jaar “geïntroduceerd” worden. De hoofdboeker kan tijdens het reserveren in de KNLTB.club-app direct betalen via iDEAL.