Technische commissie

De technische commissie houdt zich bezig met het wedstrijdtennis. Dit omvat de competitie op verschillende niveaus, de clubkampioenschappen, de open toernooien en de jeugdselectie. Dankzij de populariteit van de competitie wordt in het voorjaar op bijna alle dagen van de week competitie gespeeld, zowel prestatiegericht als recreatief en in verschillende leeftijdscategorieën (onder andere  jeugd tot 14 jaar, tot en met 18 jaar  en 55+). Marius de Fielliettaz Goethart (voorzitter), Paul van Lier, Maurits Sijtstra, Onno Dijkveld Stol, Rieks Zijlstra, Herman Nieuwenhuis, Alwin Visker, Thijs Hettinga en Marieke Zijlstra.

E-mailadres: tc@starkenborgh.nl

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is onderdeel van de technische commissie en neemt alle activiteiten voor de jeugd voor zijn rekening. De commissie bestaat uit een aantal oud-jeugdleden, ouders en een trainer van de Groninger Tennisschool. De huidige commissie bestaat uit: Hessel van Dam, Linda Andriessen, Rieks Zijlstra, Jurgen Neeb, Maarten Neeb, Lisa Steenbeeke en Wouter Straman.

E-mailadres: jc@starkenborgh.nl

Kantinecommissie

De kantinecommissie houdt zich bezig met alle taken die er bij de ‘bedrijfsvoering’ van de kantine komen kijken: barbezetting (kantinediensten door leden), inkoop en de keuken. De gezelligheid in de clubkantine en op het buitenterras is een belangrijke sfeerbepaler voor het hele park. De commissie staat altijd open voor ideeën en op- of aanmerkingen; ook versterking van het team is altijd welkom. De huidige kantinecommissie bestaat uit: Rogier Andriessen, Lisa Steenbeeke, Carolien Hanewinkel, Erik Meij en Reinou Anker-Sollie.

E-mailadres: kc@starkenborgh.nl

Baan- en gebouwencommissie

De Baan- en gebouwencommissie coördineert het onderhoud en beheer van het park, de banen en het clubgebouw. Het dagelijkse baanonderhoud is in handen van onze groundsmen Jan van der Laan. De commissie ondersteunt hem hierbij en voert andere onderhoudswerkzaamheden uit. Het onderhoud wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers, dus ook hier is versterking van het team altijd welkom. De huidige leden van de Baan- en gebouwencommissie zijn: Maarten Neeb, Marco Steenbeeke, Willem ten Napel, Bob Oldenziel en Jos Mulder. Klachten en opmerkingen over het park, banen en gebouwen kun je mailen naar: bgc@starkenborgh.nl

Recreantencommissie

Deze commissie organiseert diverse (tennis)activiteiten voor recreatieve spelers. Zo zijn er de vaste wekelijkse toss-avonden op woensdag, het openingstoernooi, de toss-weekenden en – in de winter – de halavonden. Als er voor zo’n evenement te veel aanmeldingen zijn, krijgen recreatieve spelers voorrang boven competitiespelers. De huidige commissie bestaat uit: Dirk Klein,  Hendrik Jan Neeb, Joke Sissing, Marleen Bos en Ruud Luiken.

E-mailadres: rc@starkenborgh.nl

Communicatiecommissie

Deze commissie zet zich in voor de communicatie van en over de vereniging. Hierbij kun je denken aan het verzenden van de nieuwsbrieven, het bijhouden van de website en Facebook, het ontwerpen en laten drukken van posters en flyers, het monitoren van de KNLTB.club-app (en de geïntegreerde chat), huisstijl, sponsoring en nog veel meer.

De huidige communicatiecommissie bestaat uit: Bert van Zoggel, Reinou Anker-Sollie en Roy Warffemius

E-mailadres: comcom@starkenborgh.nl

ToCo (Starkenborgh Open commissie)

De ToCo is onderdeel van de technische commissie en organiseert een van de grootste en succesvolste toernooien van Groningen en omstreken. Het Starkenborgh Open vindt ieder jaar plaats in week 29 en heeft ieder jaar zo’n 380 deelnemers. De commissie regelt alles rondom het toernooi, de kantine en het park. Ieder jaar krijgen ze hulp van vele vrijwilligers. Zelf ook helpen bij het Starkenborgh Open? Stuur dan een mail naar ot@starkenborgh.nl

De huidige commissie bestaat uit: Daan Garritsen (voorzitter), Paul van Lier (toernooidirecteur), Jelmer de Visser & Jesse Garritsen (wedstrijdleiding),  Koen de Haan (penningmeester), Maarten Neeb & Jurgen Neeb (productie, promotie en horeca), Daan Kegelaar, Hessel van Dam (activiteiten).

E-mailadres: ot@starkenborgh.nl

Open Jeugdtoernooi Commissie

Deze commissie valt ook onder de technische commissie en houdt zich bezig met de organisatie van het open jeugtoernooi dat in 2021 voor het eerst wordt georganiseerd. De huidige commissie bestaat uit: Reinou Anker-Sollie, Linda Andriessen, Marius de Fielliettaz Goethart, Stef Huisman, Paul van Lier en Wouter Straman.

E-mailadres: brons@starkenborgh.nl

Pubquiz-commissie (voormalige evenementencommissie)

Deze commissie organiseert voor alle doelgroepen binnen de vereniging diverse activiteiten zoals thema-avonden en pubquizzen.

De huidige commissie bestaat uit: Kit Kegelaar, Evelien Dijkman, Sanne Balke, Niels Bosman en Reinou Anker-Sollie.

E-mailadres: pubquiz@starkenborgh.nl

Wintercompetitie-commissie

Deze commissie organiseert tijdens de winterperiode een interne competitie voor leden van Van Starkenborgh. Hierin kunnen 25 teams van maximaal 3 personen deelnemen. Zij spelen in 5 poules een dubbele competitie verdeeld over 6 speeldagen, 3 voor de jaarwisseling en 3 na de jaarwisseling. De huidige commissie bestaat uit: Ria Heesink, Ivonne Heesink, Hennie Kingma en Gutske Hornstra.

E-mailadres: wintercompetitie@starkenborgh.nl

Vrijwilligers die niet in een specifieke commissie zitten

Ledenadministratie – Freek Sollie
Tossleiding – Bauke Koning en Peter Bouwma