Ledenpas

De KNLTB-ledenpas (met foto) is verplicht voor alle leden. Deze pas heb je nodig als je een baan wilt afhangen via het digitale afhangbord of wanneer je aan officiële toernooien of competities wilt deelnemen.

Bij het aanmeldingsformulier word je gevraagd een digitale pasfoto toe te voegen. Je kunt die pasfoto ook per e-mail opsturen naar de ledenadministratie. Vermeld dan – indien bekend – je bondsnummer in de naam van het bestand (bijvoorbeeld: 13360799.jpg). Aan het begin van het jaar kunnen de ledenpassen worden opgehaald in de kantine. Vraag de aanwezige kantinedienst naar je pasje. De specificaties voor de digitale foto vind je hieronder.

Pasfoto-eisen

  • Het bestandstype moet JPG zijn.
  • De verhouding breedte/hoogte moet circa drie/vier zijn.
  • De maximale grootte is 2 MB.
  • Het formaat moet tenminste 300 bij 400 pixels zijn.
  • Een digitale pasfoto moet grotendeels aan dezelfde voorwaarden voldoen als een officiële pasfoto.
  • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn.
  • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn.
  • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn.
  • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen; het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is.
  • Hoofdbedekking is alleen toegestaan op grond van godsdienstige, levensbeschouwelijke of medische redenen. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn.