Parkreglement

Om het park en de banen in optimale conditie te houden zijn er de volgende regels voor het gebruik:

Algemeen:

 • Het park is geopend van 8:00 – 23:00
 • Het bestuur is bevoegd leden en/of bezoekers, die zich op het park misdragen, de toegang op het park te ontzeggen en hen indien nodig te verwijderen.
 • Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigde, ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van spelers of bezoekers.
 • Het gehele park is rookvrij, aan de voorzijde van het park mag aan de zijkant gerookt worden. Hierbij gaan we er vanuit dat er rekening wordt gehouden met leden en bezoekers die het park willen betreden en verlaten.
 • Auto’s, motoren en (brom)fietsen dienen op de daartoe bestemde plaatsen te worden gezet.
 • Op het park is cameratoezicht, beelden worden niet aan derden verstrekt en worden alleen bij incidenten uitgekeken door het bestuur of door hen gemachtigde personen. Indien nodig worden beelden aan Politie/Justitie verstrekt.

Baangebruik

 • De gravelbanen zijn geopend van 9:00 – 23:00
 • Banen dienen afgehangen te worden vóór gebruik, door twee of meer leden. Niet leden kunnen geïntroduceerd worden, hiervoor geld een klein tarief voor het gebruik van de faciliteiten.
 • Spelers dienen gekleed en met het juiste schoeisel de banen te betreden (niet met grove zolen op de gravelbanen, hiermee beschadig je de banen)
 • Het verrichten van werkzaamheden op eigen initiatief aan de banen is verboden. Hier valt ook het wijzigen van de nethoogte onder.
 • Het volledige veld slepen na het spelen, hiermee voorkomen we onder andere groei van algen, mos en gras. Bovendien is dit netjes naar de volgende gebruikers.
 • Bij regen wordt de baan glad en raken je schoenen eerder vol door gravel, dit is gevaarlijk en kan leiden tot uitglijden. Stelregel is dat een baan bespeelbaar is zolang hij niet glimt.
 • Bij regen stoppen met spelen en NIET slepen.
 • Bij plassen op de banen kun je niks anders doen dan wachten, vooral niet gaan slepen! De banen smeer je daarmee dicht en de waterdoorlaatbaarheid wordt daar juist slechter van. Gewoon even geduld hebben en de natuur zijn werk laten doen.
 • De gravelbanen zijn uitgerust met een automatische sproei installatie. In principe wordt er gedurende de nacht gesproeid. Bij langdurige droogte zal er ook overdag worden gesproeid.
 • In de donkere avonduren kan er gebruik gemaakt worden van de baanverlichting. Als na het spelen de baan niet is afgehangen, worden gebruikers geacht de lampen zelf uit te doen. Let hierbij ook op de spelers op andere banen waar de lampen voor branden.
 • De groundsman, leden van de Baan en Gebouwencommissie of het bestuur kunnen banen afsluiten/buiten gebruik stellen wanneer zij dat nodig achten. Het gebruiken van een afgesloten baan kan worden bestraft.
 • Meegebrachte huisdieren mogen de banen niet betreden, honden dienen altijd aangelijnd te zijn op het park.