Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de club. Het bestuur wordt gekozen en benoemd door de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit zeven leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur vergadert maandelijks.

De leden van het bestuur:

Stef Huisman – voorzitter
voorzitter@starkenborgh.nl

Stephanie Colenbrander – secretaris
secretaris@starkenborgh.nl

Ronny de Heus – penningmeester
penningmeester@starkenborgh.nl

Maarten Neeb – bestuurslid / voorzitter baan- en gebouwencommissie
bgc@starkenborgh.nl

Frank Arents – bestuurslid / voorzitter technische commissie
tc@starkenborgh.nl

Annemie Heesink – bestuurslid / voorzitter kantinecommissie
kc@starkenborgh.nl

Chris Kunst – bestuurslid / voorzitter recreantencommissie
rc@starkenborgh.nl

 

Besluitenlijsten:

Besluitenlijst 2016-01-12

Besluitenlijst 2016-02-23

Heerdenpad 9 | 9731 BW Groningen | 050 541 04 02 | secretaris@starkenborgh.nl | Privacy policy