Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de club. Het bestuur wordt gekozen en benoemd door de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit zeven leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur vergadert maandelijks.

De leden van het bestuur:

Stef Huisman – voorzitter
voorzitter@starkenborgh.nl

Stephanie Colenbrander – secretaris
secretaris@starkenborgh.nl

Ben Hanewinkel – penningmeester
penningmeester@starkenborgh.nl

Maarten Neeb – bestuurslid / voorzitter baan- en gebouwencommissie
bgc@starkenborgh.nl

Marius de Fielliettaz Goethart – bestuurslid / voorzitter technische commissie
tc@starkenborgh.nl

Rogier Andriessen – bestuurslid / voorzitter kantinecommissie
kc@starkenborgh.nl

Chris Kunst – bestuurslid / voorzitter recreantencommissie
rc@starkenborgh.nl