Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de club. Het bestuur wordt gekozen en benoemd door de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit zeven leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur vergadert maandelijks.

De leden van het bestuur:

Erik Bosscher – voorzitter
voorzitter@starkenborgh.nl

Stephanie Colenbrander – secretaris
secretaris@starkenborgh.nl

Nynke Hoekstra – penningmeester
penningmeester@starkenborgh.nl

Maarten Neeb – bestuurslid / voorzitter baan- en gebouwencommissie
bgc@starkenborgh.nl

Onno Dijkveld Stol – bestuurslid / voorzitter technische commissie
tc@starkenborgh.nl

Rogier Andriessen – bestuurslid / voorzitter kantinecommissie
kc@starkenborgh.nl

Dirk Klein – bestuurslid / voorzitter recreantencommissie
rc@starkenborgh.nl