De jaarlijkse Algemene LedenvergaderingĀ vindt meestal plaats in januari of februari. De agenda en de bijbehorende stukken kun je steeds op deze pagina vinden.

De notulen van de vergadering zijn altijd op te vragen via secretaris@starkenborgh.nl

2021:

Alle leden zijn uitgenodigd om op 18 februari, 20.00 uur, online bij elkaar te komen en belangrijke clubzaken te bespreken. De stukken voor de ALV zijn via de onderstaande linkjes te downloaden. Let op: omdat de ALV online plaatsvindt moet je je aanmelden en moeten vragen over de stukken van tevoren worden ingediend.

Agenda ALV 18 mei 2021_def

Handleiding en spelregels ALV 18 mei 2021

Notulen ALV 13 februari 2020

Jaarverslag 2020 en vooruitblik (Prezi)

Begroting 2021 van Starkenborgh

jaarrekening 2020

Onderzoek baan 8 vervanging schuren en LED-verlichting