De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt meestal plaats in januari of februari. De agenda en de bijbehorende stukken kun je steeds op deze pagina vinden.

De notulen van de vergadering zijn altijd op te vragen via secretaris@starkenborgh.nl

2020:

Alle leden zijn uitgenodigd om op 13 februari, 20.30 uur,  in de kantine bij elkaar te komen en belangrijke clubzaken te bespreken. De stukken voor de ALV zijn via de onderstaande linkjes te downloaden.

 

Agenda ALV 2020-02-13

Notulen ALV 2019-02-14

Begroting 2020 GTV van Starkenborgh

Jaarverslag 2019 GTV van Starkenborgh