Resultaat extra ALV 21 april 2022

Op donderdag 21 april jl. heeft een extra ALV plaatsgevonden in verband met het voorstel van het bestuur investeringen te doen in ons tennispark. Het voorstel had betrekking op het investeren in een extra tennisbaan met ledverlichting (baan 8), het vervangen van de verlichting bij baan 5, 6 en 7 door ledverlichting en het vervangen van de schuren. Op de ALV is een planning en een financiĆ«le onderbouwing van de plannen gegeven. 

Het voorstel is aangenomen en dat betekent dat de plannen kunnen doorgaan! Hieronder vind je de notulen:

Op 21 april vindt er een extra ALV plaats, om 20.00 uur in de kantine. De stukken voor deze ALV vind je hier:

2022-04-21 Agenda ALV

Toelichting agendapunt 4 en 5

Notulen ALV 15 februari 2022

Algemene info

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt meestal plaats in januari of februari. De agenda en de bijbehorende stukken kun je steeds op deze pagina vinden.

De notulen van de vergadering zijn altijd op te vragen via secretaris@starkenborgh.nl

ALV februari 2022

Alle leden zijn uitgenodigd om op 15 februari, 20.00 uur, online bij elkaar te komen en belangrijke clubzaken te bespreken. De stukken voor de ALV zijn via de onderstaande linkjes te downloaden. Let op: omdat de ALV online plaatsvindt moet je je aanmelden en moeten vragen over de stukken van tevoren worden ingediend.

Agenda ALV 15 februari 2022

Handleiding-en-spelregels-ALV-15-februari-2022

jaarverslag 2021 van starkenborgh

Notulen ALV 18 mei 2021

Begroting 2022 van Starkenborgh