Algemene informatie

We doen ieder jaar een beroep op de leden om een bijdrage te leveren aan de bezetting van de kantine. Leden kunnen zichzelf inplannen via de KNLTB.club-app. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met de kantinecommissie via kc@starkenborgh.nl.

We gebruiken de bardienstplanner van KNLTB.club, je kunt deze via de app maar ook online raadplegen via mijn.knltb.club.

Achterwachtschema: Achterwacht 2023_versie 3 (pdf)
Kantinedienstrooster competitieteams:  Kantinedienst indeling competitie teams 2023 (downloadt pdf)
Kantinehandleiding: Kantinehandleiding GTV van Starkenborgh Online (opent in nieuw tabblad)

Om goed op de hoogte te zijn van de wetgeving over het schenken van alcohol, kun je gratis de volgende online Instructie Verantwoord Alcohol Schenken volgen!

De sleuteladressen:

Let op! Het is verplicht om je te identificeren met je ledenpas als je een sleutel ophaalt.
De mensen van de sleuteladressen hebben een grote voorkeur dat je de dag van te voren de sleutel komt halen en even van te voren belt om een afspraak hierover te maken.

Piet Tonny van Leeuwenlaan 7 050 5490146
Josee Bakemastraat 21  06 48401678
Sanne Idastraat 37 06 19866794
Maria Crouwelstraat 52 050 5424848
Alleen voor koffiediensten op doordeweekse dagen, en een dag van tevoren contact opnemen:
Wybe De Klerkstraat 28 06 20333000

De regels omtrent het draaien van kantinediensten

Waarom

De kantine vormt een steeds belangrijkere inkomstenbron voor de vereniging. Om inkomsten te kunnen genereren is het echter wel van belang om de kosten laag te houden. De inzet van leden voor de bezetting van de kantine is hierbij essentieel.

Wie

Volgens het huishoudelijk reglement artikel 2, wordt van alle leden van de vereniging vanaf 18 jaar tot 75 jaar (m.u.v. ereleden, slapend leden en 2e studentleden) verwacht dat zij minimaal één keer per jaar een kantinedienst draaien van 5 uur.  Naast deze reguliere kantinedienst is elk seniorenteam dat aan de voorjaarscompetitie deelneemt gedurende één week verantwoordelijk voor de kantinediensten in de avonduren.

Wanneer

Het gaat in principe om één dagdeel op zaterdag of zondag (08:30 – 13:30, 13:30 – 18:30 of 18:30 – 23:30) of om drie koffiecompetitiediensten op een doordeweekse dag (09:45 – 11:45).

De kantinediensten worden zo efficiënt mogelijk toegepast. Dit houdt in dat er enkele diensten door maar één persoon hoeven te worden gedraaid en dat er in de zomervakantie en in weekenden zonder activiteiten afwijkende tijden worden gehanteerd. (Zaterdag 09.00 – 14.00, 14.00 – 18.00 en 18.00 – 23.00 en zondag vanaf 09.30 uur.)

Teams van de voorjaarscompetitie verzorgen maandag t/m donderdag van 18:30 – 23:30 de kantinediensten. De indeling van deze weken wordt apart bekend gemaakt aan de betreffende teams. De leden van de teams bepalen vervolgens onderling wie wanneer gedurende die week dienst draait.

Bezetting van de kantine is vooral van belang tijdens de weekenden waarin er competitie wordt gespeeld en tijdens de toernooien. Er zijn dan veel mensen op het park en in de kantine, en het is vanzelfsprekend belangrijk dat de kantine dan bezet wordt. Als je het leuk vindt om een gezellige en dynamische kantinedienst te draaien, wordt je van harte uitgenodigd jezelf in te plannen tijdens een competitieweekend, zodat we in elk geval zeker kunnen zijn dat we tijdens deze data mensen in de kantine hebben staan.

Hoe

Voor de indeling van de kantinediensten maken we gebruik van de bardienstplanner van de KNLTB.club. De kantinecommissie gebruikt deze software om de bezetting van de kantine in te roostere. Belangrijkste uitgangspunt bij de bardienstplanner is dat de leden zelf kiezen voor een tijdstip waarop zij hun kantinedienstverplichting willen vervullen. Leden die zichzelf niet inschrijven tijdens de inschrijfperiode, worden na de sluitingsdatum automatisch ingepland.

Geen kantinedienst doen

Mochten leden absoluut geen kantinedienst willen/kunnen doen, dan kan de kantinedienst afgekocht worden voor € 50,-. Hierover kun je een mail sturen aan de kantinecommissie via kc@starkenborgh.nl. We hanteren een boete voor het te laat afmelden voor een dienst. Deze bedraagt €75 indien de afmelding binnen 7 dagen van de dienst valt en €100 bij het niet komen opdagen voor een dienst. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting zal, net als bij andere onvoldane betalingsverplichtingen binnen de vereniging, gevolgen hebben.