Vervanging banen

Afgelopen september is op een speciale ALV besloten tot vervanging van de vier banen in gravel op afschot. Daarna zijn er zijn onderzoeken geweest naar de grondlagen (baan 4 en baan1-3), ook vanwege de nieuwe verzakking van baan 4, De uitkomsten van de onderzoeken hebben geleid tot een verhoging van de offertes. Onlangs hebben we de opdrachtbevestiging ondertekend bij Wijnbergen (€120.867,-).

Het plaatje is nu: we gaan vier gravel op afschot banen aanleggen met een nieuw zwart hekwerk.

Helaas krijgen we nu te maken met de winter; de banen zijn nu bevroren en Wijnbergen kan nu niet starten. Zoals het er nu uitziet zal het nog even duren voordat het stopt met vriezen.

We hebben besloten dat als er niet voor 12 maart kan worden begonnen met vervanging van de banen, dit niet meer zal gebeuren voor ve competitie. De aanleg van de banen duurt namelijk vier weken. Het alternatief is om de vijf weken te gebruiken, na het Starkenborgh Open toernooi en voor het BenK 50+ toernooi.

Uitschrijven van een obligatielening

De offerte is na het grondonderzoek fors hoger dan aanvankelijk begroot. Ook kiezen we ervoor meteen ook het hekwerk te vervangen, omdat dat beter in één keer kan. We zijn als bestuur blij dat we deze hogere kosten nu van tevoren al weten.

Dit bedrag kunnen we als vereniging nu niet betalen. We hebben de subsidie van de gemeente, maar we komen door de loop van het jaar toch ongeveer €6.500,- tekort. Als bestuur hebben we gekeken naar mogelijkheden om dit op te lossen en het voorstel is om een obligatielening uit te schrijven waar leden zich op kunnen inschrijven.

Inschrijven op de obligatielening

De obligatielening wordt uitgeschreven ter hoogte van maximaal €25.000,- (minimaal €15.000,-) tegen 2% enkelvoudige rente. De leden kunnen zich inschrijven (vanaf de ALV tot en met 28 februari) op de website, per €1000,-. Op de website staat ook de prospectus. Voor vragen kunnen alle leden contact opnemen met Ronny de Heus (penningmeester@starkenborgh.nl). De bestanden vind je hier en hier.

 

Wissel bestuursleden

Anneke Sijbrandij is gestopt als voorzitter van het bestuur. De nieuwe voorzitter is Stef Huisman.

Op dit moment hebben we nog een vacature voor de voorzitter van de Technische commissie.