De club heeft de leden gevraagd om wat financiële steun. Dit om komend jaar (m.n. in de zomermaanden) een klein tekort op te vangen en de nodige reserves te behouden. Het is mogelijk om je in te schrijven voor een of meer obligaties van €1000,- per stuk. Meer informatie (over looptijd en eventuele loting) staat in de prospectus. De inschrijving is iets verlengd en loopt nog tot 15 maart (meer info hierover in het Addendum). Hieronder vind je de betreffende bestanden:

INSCHRIJFFORMULIER OBLIGATIELENING (printen, invullen & ondertekenen, scannen en retourneren naar penningmeester@starkenborgh.nl)

Addendum obligatielening

Prospectus Obligatielening