CVB-blog

Hieronder vinden jullie alle berichtgevingen van de Commissie Vervanging Banen.

 

20 mei, barboekje op de bar

Vanaf het weekend van 20 mei ligt het boekje met alle informatie over de baanvervanging op de bar in de kantine. Het boekje kan ook hier gedownload worden: Informatieboekje vervanging banen 1,2,3 en 4

 

10 mei, 3e overleg van de Commissie Vervanging Banen

De offertes druppelen binnen en momenteel wordt er aan gewerkt om alle informatie over baansoorten, kosten, onderhoud en de ervaring van andere verenigingen te verzamelen en te verwerken tot een overzichtelijke presentatie aan de leden.

Binnenkort verschijnt het “boekje op de bar” en het publicatiebord naast het afhangsysteem is in gebruik genomen voor mededelingen. We hopen dat hiermee de gesprekken op gang komen en dat eventuele ervaringen met de verschillende baansoorten onderling uitgewisseld worden tijdens de competitie, de tossavonden etc.

In samenspraak met het bestuur is de ledenraadpleging gepland op woensdag 28 juni om 20:30 uur in de kantine.

Wat is er verder gebeurd de afgelopen weken?

  • De KNLTB heeft de banen geïnspecteerd en vastgesteld dat vervanging niet voor eind 2018-begin 2019 nodig is;
  • Er is contact met de gemeente over subsidiemogelijkheden en een aanvraag is in voorbereiding;
  • We informeren bij andere verenigingen (en zoeken op internet) naar ervaring met “Gravel op afschot” en “Clay Tech” banen;
  • Binnenkort kunnen een paar van onze leden als testers speelervaring opdoen op de baansoort Clay Tech;

We raden je aan om het prikbord, de website en Facebook in de gaten te houden voor eventuele aanvullende informatie.

Foto CVB

19 april 2017 Tweede overleg van Commissie Vervanging Banen (CVB)

19 april kwam de Commissie Vervanging Banen voor de 2e keer bijeen met als onderwerpen: Beoordeling van de banen door de KNLTB; welke baantypes kunnen interessant zijn voor ons; de eerste offertes; resultaten oriënterend gesprek met de gemeente over subsidiemogelijkheden; wat is Clay Court.

We schieten al lekker op met het verzamelen van informatie over prijzen, mogelijkheden, voor- en nadelen van verschillende baantypes en de subsidiekansen. De komende weken gaan we hiermee door en we hopen medio mei alle informatie op een rijtje te kunnen zetten en een advies te kunnen formuleren. Rond Hemelvaart (25 mei) start de voorlichtingscampagne waarin het advies van de commissie wordt toegelicht. Gedetailleerde informatie (prijzen, voor- en nadelen, onderhoudskosten op korte en lange termijn etc. ) zullen we vanaf dat moment via onze website (Homepage tab baanvervanging ) en het “boekje op de bar” verspreiden. Zoals gezegd vindt er in de 2e helft van juni een ledenraadpleging plaats waarin de commissie toelichting zal geven en vragen zal beantwoorden. Er wordt hard aan gewerkt en we schieten lekker op!

tennis-schip-Dubai-Getty-1600

Dit zal het ook wel niet worden…

18 maart 2017 Eerste bijeenkomst Commissie Vervanging Banen (CVB)

Op de afgelopen ALV is uitvoerig gesproken over de vervanging van de Canada Ten banen en hoe de besluitvorming daarover tot stand zou moeten komen. Het voorstel van het bestuur om een commissie de mogelijkheden voor de vervanging te laten onderzoeken en met een advies aan de leden te komen, werd door ongeveer de helft van de aanwezigen niet echt noodzakelijk geacht omdat het bestuur al veel onderzoek verricht en kennis verzameld had rond de aanleg van de minibaan. Een goede voorlichting en raadpleging van de leden over de mogelijkheden werd wel belangrijk gevonden. Hiervoor is de Commissie Vervanging Banen (CVB) gevormd die bestaat uit Ben Hanewinkel (vz) , Stef Huisman, Maarten Neeb, Alwin Visker en Margret Kamphuis.

Vanochtend vond het eerste overleg plaats en in de komende maanden zullen we jullie via verschillende kanalen (Facebook, website en voorlichtingsmateriaal in de kantine) informeren.

Het streven is om begin juni de noodzakelijke informatie op een rijtje te hebben en om eind juni de leden te raadplegen.

De baan op de foto wordt het waarschijnlijk niet 😉.

Futuristische tennisbaan

Heerdenpad 9 | 9731 BW Groningen | 050 541 04 02 | secretaris@starkenborgh.nl