Wintercompetitie GTV van Starkenborgh

We hebben een populaire wintercompetitie binnen de vereniging die voornamelijk bekend staat om de gezelligheid in de kantine en de heerlijke hapjes die door de commissie en andere vrijwilligers worden geserveerd. Deze competitie is in principe alleen bedoeld voor leden van GTV van Starkenborgh en speelt zich af op 8 zaterdagen verspreid over de winter.

De speeldagen van 2023/2023 zijn:
28 oktober (2e wknd herfstvakantie)
11 november (St Maarten)
25 november
16 december
06 januari (laatste wknd kerstvakantie)
27 januari
17 februari (1e wknd krokusvakantie)
09 maart

Deze data worden ook vermeld in de Agenda op de website. De wedstrijden worden op de zaterdagavonden gespeeld tussen 18 en 23 uur.

Er wordt 2x in poules van 5 gespeeld met wedstrijden van 60 minuten. De wintercompetitie wordt gespeeld van oktober t/m maart. Halverwege de competitie vindt er een promotie-/degradatiemoment plaats waardoor je weer enkele andere tegenstanders treft.

Er wordt altijd gespeeld in dubbelverband in verschillende poules. Opgave is te zijner tijd (september/oktober) mogelijk via toernooi.nl. Teams mogen uit maximaal 3 personen bestaan, maar omdat de opgave via Toernooi.nl plaatsvindt, kunnen er maar 2 teamleden worden aangemeld (de 3e mag via de opmerkingen of via een aparte mail worden vermeld).

De commissie bestaat uit: Sascha de Haan, Reinou Anker-Sollie en Maurits Sijtstra

Contact: wintercompetitie@starkenborgh.nl

Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2023/2024 GTV van Starkenborgh

 1. Iedere deelnemer verplicht zich door inschrijving, zich te houden aan de data en tijden van de door de teams te spelen wedstrijden. Teams mogen uit maximaal 3 personen bestaan. Teams geven zich via toernooi.nl op met 2 spelers, maar kunnen een 3e teamlid met naam en e-mailadres vermelden in de opmerkingen. Dit is een interne competitie en spelers dienen lid te zijn van G.T.V. van Starkenborgh.
 2. Invallers zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  -invallers dienen zich voor de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding (naam en speelsterkte doorgeven), indien dit niet gebeurt, kunnen punten in mindering worden gebracht
  -aantoonbaar veel sterkere spelers (o.b.v. meest recente KNLTB-rating) en spelers uit hogere poules mogen niet invallen om competitievervalsing tegen te gaan
 3. Aanwezigheid: deelnemers moeten minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig zijn op het park.
 4. Speeltijd: de inspeeltijd is 5 minuten. De totale speeltijd (incl. inspelen) is 60 minuten. Aan het eind van de speeltijd zal er een zoemer/bel klinken, op welk moment de partij onmiddellijk wordt afgebroken en een nog niet beëindigde slagenwisseling wordt stopgezet. Er wordt dus doorgespeeld tot de bel/zoemer gaat. (Bij gebrek aan bel/zoemer geldt de stand op het volledige uur.)
 5. Ballen: de wedstrijdleiding zorgt voor KNLTB-goedgekeurde ballen bij aanvang van de eerste wedstrijden van de avond. Deze moeten door de deelnemers worden overdragen op de volgende spelers van de betreffende baan.
 6. Banen: in principe wordt er in de blaashal gespeeld op de kunstgrasbanen. Als het weer het toelaat, de banen vrij zijn, en alle spelers het ermee eens zijn, kunnen de wedstrijden op de buitenbanen (gravel) worden gespeeld. Hierbij moet de gravelbaan wel via de app worden gereserveerd.
 7. Puntentelling: er wordt niet om sets gespeeld maar de games worden doorgeteld (bijvoorbeeld 8-5). De dubbelcombinatie die in de partij de meeste games heeft behaald, wint de partij en ontvangt 2 winstpunten. Indien beide combinaties in de betreffende partij evenveel games hebben behaald, ontvangen beide combinaties 1 winstpunt. Een game dient volledig te zijn gespeeld wil deze game meetellen op het moment dat de bel gaat.
 8. Speeldagen: deze competitie bestaat uit 8 speeldagen die in 2 rondes zijn gesplitst (een in 2022 en een in 2023). Deelnemers zullen in poules van 5 spelen, dit betekent dat ze per ronde 4 wedstrijden spelen. Er is geen garantie dat er elke speeldag 1 wedstrijd wordt gespeeld maar spelers worden geacht op alle speeldagen een team te kunnen opstellen, eventueel met geschikte invallers.
 9. Promotie en degradatie na 4 speeldagen. Na elke periode van 4 speeldagen wordt per poule de eindstand opgemaakt. Wanneer er twee of meer teams in een poule gelijk eindigen, dan wordt de eindstand bepaald door (1) het onderling resultaat, (2) het gamesaldo.
  -de nummers 1 en 2 van iedere poule promoveren na 4 speeldagen
  -de nummers 4 en 5 van iedere poule degraderen na 4 speeldagen
  -de wedstrijdleiding heeft het recht bij grote krachtverschillen in de poules van deze regeling af te wijken.
 10. De uitslagen moeten direct na de wedstrijd bij de wedstrijdleiding worden gemeld.
 11. In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, wordt een beslissing genomen door de wedstrijdleiding. Deze is bindend.
 12. Betaling: 18 euro per team, te betalen via de kassa in de kantine met PIN of gepast geld.
 13. Uitloting: bij overinschrijving geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Hierbij wordt ook gelet op wanneer dubbels/teams compleet zijn.