Na een extra ledenvergadering in 2017 is besloten om dit jaar de 4 canada tenn banen om te bouwen naar 4 gravel banen op afschot. Na een lang proces, waarbij extra baan- en bodemonderzoek is verricht en diverse leveranciers zijn geraadpleegd, is gekozen voor onze vaste leverancier Wijnbergen. Wijnbergen heeft een offerte uitgebracht ten hoogte van € 120.868. De offerte is fors hoger uitgevallen dan de eerder begrote kosten (€ 88.000). Eventuele risico’s ten aanzien van de kosten verwacht het bestuur en Wijnbergen geëlimineerd te hebben door onderzoek van Antea en Kiwa.

De afgelopen jaren heeft de vereniging een betere liquiditeitspositie dan verwacht. Desondanks is het noodzakelijk om extra kapitaal aan te trekken om de ombouw van de banen te kunnen bekostigen. Om deze reden is besloten om een obligatielening uit te schrijven. Hieronder vinden jullie de prospectus van de obligatielening en het inschrijfformulier.

INSCHRIJFFORMULIER OBLIGATIELENING

Prospectus Obligatielening

 

Op 22 februari heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden.

De stukken zijn hier te downloaden:

Agenda voor ALV 22-02-2018

jaarverslag 2017 van starkenborgh

Notulen ALV 09-02-2017

Notulen bALV 21-09-2017

Toelichting bij de begroting 2018