Dit jaar gaan we over naar de nieuwe bardienstplanner van de KNLTB: http://mijn.knltb.club/

Er gaat dus ook iets veranderen met betrekking tot het inplannen van de bardiensten.

De kantine vormt een belangrijkere inkomstenbron voor de vereniging. Om inkomsten te kunnen genereren is het echter wel van belang om de kosten laag te houden. De inzet van leden voor de bezetting van de kantine is hierbij essentieel en wordt erg gewaardeerd.
Van elk lid in de leeftijd van 18 t/m 74 jaar verwachten wij dat ze deze bijdrage gaan leveren.
Het seizoen loopt van zaterdag 24 maart t/m 11 november.
De kantinediensten worden zo efficiënt mogelijk toegepast. Dit houdt in dat er enkele diensten door maar één persoon hoeven te worden gedraaid en dat er in de zomervakantie en in weekenden zonder activiteiten, afwijkende tijden worden gehanteerd.

Binnenkort ontvangt iedereen een mail van de KNLTB.club  met de inloggegevens voor deze nieuwe bardienstplanner en de nodige instructies.

Het inschrijven voor een bardienst kan alleen digitaal en het is niet meer mogelijk om eerst op papier in te schrijven, zoals de voorgaande jaren het geval was. De reden hiervan is dat de digitale bardienstplanner direct open staat en iedereen digitaal zijn/haar dienst kan inplannen. De ervaring is dat het inloggen op de nieuwe bardienstplanner veel makkelijker is dan bij de vorige planner.

Elk lid dient één weekenddienst te doen of drie koffiediensten om aan de verplichting te doen. Daarnaast is een mogelijkheid om de bardienstverplichting af te kopen, wanneer je echt niet achter de bar wil of kan. Dit kan door 50,- euro over te maken naar NL35ABNA0570495342 t.n.v. GTV Starkenborgh o.v.v. je naam en “afkopen kantinedienst 2018”.

Wanneer het niet lukt om een dienst zelf in te plannen dan kan je mailen naar de kantinecommissie via kc@starkenborgh.nl. We helpen je graag en kunnen eventueel een dienst voor je inplannen. In de maand februari is het ook mogelijk om ondersteuning te vragen bij de avondbardienstmedewerkers die vanaf 19.30 uur in de kantine aanwezig zijn.

Zelf inplannen heeft het grote voordeel dat je zelf een geschikte dienst uitzoekt. Het zelf inplannen kan tot 7 maart, daarna worden er automatisch diensten toegekend aan de leden die nog niet staan ingedeeld.

We wensen iedereen een mooi tennisseizoen met gezelligheid in de kantine en achter de bar.