Hier volgt het programma met activiteiten voor de jeugd