Vrijdag Heren 50+  1 (2e klasse)

Carel Vreede ( c )

Luit van Ringelenstein

Harry Boogaart

Ben Hanewinkel

Wim ten Napel

Vrijdagavond Dames 1 (3e klasse)

Jildou Smits ( c )

Charlotte Vrijen

Silvia Boer

Berber Hempenius

Anne van de Loo (invaller)