In o.a. het kader van de Rookvrije Generatie en onze voorbeeldfunctie voor onze jeugdleden dacht het bestuur van GTV van Starkenborgh aan het rookvrij maken van ons park. Dit kan natuurlijk op verschillende manieren; bijvoorbeeld volledig rookvrij, of een rokerszone op een specifieke plek/meerdere plekken. Daarom is het voorstel “op weg naar een rookvrij park” besproken tijdens de ALV op 22 feb.

Hier is besloten om gefaseerd naar een rookvrij park toe te werken en te beginnen met ontmoediging. Daarom zullen er binnenkort een aantal bordjes geplaatst worden waar men wordt gevraagd niet te roken op ons park. Dit met name tijdens jeugdactiviteiten en wanneer er veel jeugd op het park is, en langs de banen wanneer er getennist wordt.

Iedereen die nog andere creatieve ideeën heeft om meer bewustwording te creëren, mag deze inleveren bij het bestuur (secretaris@starkenborgh.nl).

De club sluit hierbij aan bij landelijk en gemeentelijk beleid dat in opkomst is. Ook de Hartstichting is druk bezig met het promoten van rookvrije sportparken, gezien de onfortuinlijke combinatie van roken en sporten, is het bijzonder dat er nog niet meer rookvrije sportclubs zijn. Bekijk hier de website van de harstichting: Rookvrij Sporten

En misschien ook wel interessant: centrecourt.nl/abcouder-ltc-tweede-rookvrije-tennisclub/