Wie wil onze nieuwe secretaris worden?

Als je geïnteresseerd bent in de administratieve kant van onze tennisvereniging ben jij degene die we zoeken!
Als secretaris maak je deel uit van het bestuur en denk je mee over het beleid en de uitvoering van het beleid. Ongeveer 1x per maand is er een vergadering. Deze vergaderingen duren gewoonlijk ongeveer 2 uur. Verder ben je contactpersoon en dus aanspreekpunt voor de vereniging. Ook ben je bij onze vereniging contactpersoon voor Oldstars Tennis en Oudetennisballen.com.

Welke taken heb je?
 Je maakt de agenda’s op voor de bestuursvergaderingen en notuleert
 Je maakt de agenda op voor de Algemene Ledenvergadering en notuleert
 Je geeft mutaties in de verenigingsgegevens door aan de Kamer van Koophandel
 Je beantwoordt ingekomen post en stuurt deze, zo nodig, door (denk bijv. aan facturen of e-mails bestemd voor de ledenadministratie of de trainers)
 Je maakt 2x per jaar de activiteitenkalender
 Je zorgt ervoor dat oude tennisballen worden ingezameld en worden opgestuurd

Hoeveel tijd kost het jou?
Gemiddeld 6 uur per maand (incl. de bestuursvergadering). Groot voordeel is dat je meestal zelf kunt bepalen wanneer je er tijd voor neemt.

Wil je meer weten? Stuur dan een mail naar Stephanie Colenbrander, secretaris@starkenborgh.nl