Op verzoek van enkele leden (en de toss-organisatie) komt er binnenkort een tosslicht op de website te staan. Hieraan is op de dag zelf (woensdag) te zien of (verwacht wordt) dat de toss doorgaat!

Heerdenpad 9 | 9731 BW Groningen | 050 541 04 02 | secretaris@starkenborgh.nl | Privacy policy