Besluit om over te gaan op LED-verlichting

Op de ALV op 4 februari is aan het bestuur gevraagd waarom het besluit om LED-verlichting aan te schaffen niet is voorgelegd aan de leden. Het besluit om een minibaan aan te gaan leggen is wel voorgelegd en brengt vergelijkbare kosten met zich mee. Dit is een terechte vraag en het bestuur wil daarom graag uitleggen waarom dit zo is gegaan. Tot 1 januari 2016 kregen wij geld terug via de ecotax voor ons energieverbruik. Deze ecotax is nu vervallen en is vervangen door een subsidieregeling. In het kader van die subsidieregeling “Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties” was het mogelijk om vanaf 4 januari 9.00 uur subsidie aan te vragen. De subsidie waarvoor wij als sportvereniging in aanmerking kwamen was 30% van de investering in duurzame energie. In ons geval gaat het om LED-verlichting. Daarbij was aangegeven dat de toekenning van de subsidie ging volgens het systeem “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Dit betekende dat er snel gehandeld moest worden om in aanmerking te komen voor die subsidie, want het was duidelijk dat veel sportverenigingen zouden intekenen. Juist omdat het allemaal zo snel moest, hebben wij eind december en begin januari met een aantal mensen vanuit het bestuur en de banen en gebouwencommissie bij elkaar gezeten en besloten om de subsidie aan te gaan vragen. Op 5 januari hebben we die aanvraag dan ook ingediend. Verschil met het besluit rond de minibaan is dat de LED-verlichting ons op termijn geld bespaart, omdat het energieverbruik aanzienlijk naar beneden gaat. Naast het feit dat er snel gehandeld moest worden en er daardoor eigenlijk geen tijd was om de leden de gelegenheid te geven om hier hun mening over te geven, heeft dat ook meegespeeld: op termijn besparen wij op onze energie!!

Mochten er nog vragen zijn hierover dan horen wij dat graag.

Anneke Sijbrandij

Voorzitter

NIEUWS!!!!!

Woensdag 24 februari hebben we bericht gehad dat de subsidie is toegekend. Dat betekent dat we een bedrag van 8.185,65 euro hebben gekregen! En dat is mooi nieuws.