De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt meestal plaats in januari of februari. De agenda en de bijbehorende stukken kun je steeds op deze pagina vinden.

De notulen van de vergadering zijn altijd op te vragen via secretaris@starkenborgh.nl

2022:

Alle leden zijn uitgenodigd om op 15 februari, 20.00 uur, online bij elkaar te komen en belangrijke clubzaken te bespreken. De stukken voor de ALV zijn via de onderstaande linkjes te downloaden. Let op: omdat de ALV online plaatsvindt moet je je aanmelden en moeten vragen over de stukken van tevoren worden ingediend.

Agenda ALV 15 februari 2022

Handleiding-en-spelregels-ALV-15-februari-2022

jaarverslag 2021 van starkenborgh

Notulen ALV 18 mei 2021

Begroting 2022 van Starkenborgh

Jaarverslag 2021 (volgt zsm)