Op donderdag 21 september, 20.30 uur heeft in het clubgebouw de buitengewone Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Het bestuur heeft hier het advies van de CVB voorgelegd (gravel op afschot), er was ruimte om vragen te stellen over o.a. de financiering mochten we dit jaar al willen vervangen en vervolgens is er unaniem VOOR gestemd! Wel met de voetnoot dat de aanleg alleen dit najaar/deze winter zal plaatsvinden als de beschikking van de gemeente binnen is (deze wordt op korte termijn verwacht).

Meer informatie vind je in de Agenda bALV 21-09-2017 en de Investeringsbegroting (te downloaden Word-bestanden).