Ongeveer 40% van de leden (inclusief jeugd) van G.T.V. van Starkenborgh speelt in het voorjaar en/of najaar KNLTB-competitie en dit is een opmerkelijk hoog percentage dat aangeeft dat we relatief veel actieve wedstrijdspelers hebben op onze vereniging.

Met ingang van 2022 is het aantal speeldagen van de Najaarscompetitie aangepast van 7 naar 5 speeldagen. Deze beslissing heeft de KNLTB niet zomaar genomen en heeft een aantal verschillende redenen. In dit artikel lichten ze de redenen verder toe.

De teamindeling van de najaarscompetitie 2023 is bekend. Hieronder vinden jullie de speeldata, en de indeling per dag. De speelschema’s van de betreffende data worden hier te zijner tijd ook hieronder gepubliceerd.

Speeldata (PDF)

Baanschema’s

Indeling Zaterdag

Indeling Zondag

Indeling Maandag en Vrijdag

Indeling Jeugd

  • Verdere informatie over de competitie volgt in de loop van maart via starkenborgh.nl, via de teamcaptains en is te vinden op mijnknltb.toernooi.nl en www.tennis.nl/knltb-competitie .
  • Voor vragen/opmerkingen over de teamindelingen en andere competitiezaken, zoals bijvoorbeeld het regelen van invallers, kan contact gezocht worden met de Technische Commissie (bij voorkeur) via tc@starkenborgh.nl.

Toelichting teamindeling

Vanwege het hoge animo om competitie te spelen bij onze club, brengt de teamindeling voor de TC elk jaar veel tijd met zich mee en is dan ook vaak een lastige puzzel. Het uitgangspunt is dat alle leden die zich hebben opgegeven in een team worden geplaatst en daarnaast is er een algemene reservelijst. Voor de procedure van het indelen heeft de TC heeft echter nog wel een aantal aandachtspunten:

  • De TC probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan alle wensen en voorkeuren, maar aan de inschrijving voor de competitie kunnen geen rechten worden verleend. De TC bepaalt uiteindelijk de teamindeling.
  • Door het zeer hoge aantal competitieteams in de weekenden worden er voor de zaterdag en (zonodig ook) voor de zondag extra banen bijgehuurd. Als we dit niet zouden doen, zouden we leden en teams moeten teleurstellen. Dit houdt in dat voornamelijk de teams (volwassenen) die door de KNLTB geloot worden om 4x thuis te spelen, hiervan mogelijk minimaal 1 keer op een extern park ‘thuis’ zullen spelen, namelijk bij TC Winsum of TC Wijchgelsheim.
  • Deze indeling geeft ook op generlei wijze garanties voor toekomstige indelingen. Om de indeling in de toekomst goed te kunnen realiseren is het wellicht noodzakelijk om huidige teamsamenstellingen te wijzigen.

Kantinediensten

Het schema voor de kantinediensten van de competitieteams vind je op de infopagina over kantinediensten en wordt ook gecommuniceerd via de teamcaptains zodra dit bekend is.