Beste leden,

Een nieuw tennisseizoen staat voor de deur. Dit betekent dat we jullie weer nodig hebben om de bardiensten te vervullen op onze mooie vereniging.

Wij willen jullie daarom vragen je in te schrijven voor je kantinedienst via de KNLB.club-app. De inschrijving staat de gehele maand februari open. In maart gaan we de mensen die zich nog niet hebben ingeschreven, willekeurig indelen. Voor hulp met inschrijven kan je eventueel contact opnemen met kc@starkenborgh.nl.
Een kantinedienst bestaat uit 1 lange dienst (5 uur) of uit 3 zogenaamde koffiediensten (2 uur) door de week.

Wanneer je jezelf niet hebt ingepland, word je zoals vermeld willekeurig ingepland. Dus wil je niet voor een vervelende verrassing komen te staan, plan jezelf in!

Ruilen van diensten
Ruilen is uiteraard wel mogelijk. Je kunt zelf iemand zoeken om te ruilen door te kijken in de KNLTB.club-app. Daar staan de diensten en de contactgegevens van de leden in. De kantinecommissie speelt hierin geen rol.

We hanteren een boete voor het te laat afmelden voor een dienst. Deze bedraagt €75 indien de afmelding binnen 7 dagen van de dienst valt en €100 bij het niet komen opdagen voor een dienst.

Dienst afkopen
Wil je de kantinedienst afkopen: maak dan €50 over naar NL35 ABNA 0570 495 342 ten name van GTV van Starkenborgh o.v.v. Afkopen kantinedienst + je naam.

Vragen tijdens je kantinedienst
Voor eventuele vragen tijdens je dienst is er een uitgebreide handleiding aanwezig. Mocht je er toch niet uitkomen kijk dan wie van de KC achterwacht heeft. Die lijst kun je hier vinden, er hangt ook een achterwachtlijst in de keuken.
Wij gaan ervan uit dat we er met ons allen weer een sportief en succesvol tennisjaar van maken!

Vriendelijk groet van de kantinecommissie.