CVB-blog

Goede prestaties aug 2020

De banen worden nu bijna twee jaar gebruikt. We zijn nog steeds erg blij met de keuze voor Gravel Premium Plus, de speeleigenschappen zijn goed en bovendien is de oranje/rode kleur erg prettig in vergelijking met het grijze van de oude banen. We krijgen veel positieve reacties over de banen, ze worden door veel leden en gasten als erg prettig ervaren. De banen zijn erg vast en dat resulteert in een constante balstuit en een beperkte slijtage tijdens het tennissen. Dus niet de bergen gravel die los liggen zoals op een traditionele gravel tennisbaan. Op dit moment hebben we wat meer last van algen en mos, dit komt waarschijnlijk door het nieuwe sproeien en de hoge temperaturen. We sproeien alleen in de nacht, maar wel veel zodat we bijna de gehele dag niet hoeven te beregenen. Door de hoge temperaturen en het vele water is het groeiklimaat ook gunstig. Door goed vegen en het opruwen van de banen hopen we de groendruk te beperken. Zeker nu we het najaar ingaan is het belangrijk om goed te blijven vegen.

In gebruikname sep 2018

Na de test met de jeugd zijn de banen hard genoeg gebleken en kunnen de banen voorzichtig aan gebruikt gaan worden.

Afronden nieuwe banen sep 2018

De banen zijn bijna klaar, de lijnen liggen er in, de sproei-installatie is geplaatst, de hekken zijn vernieuwd, en de netten staan. De banen moeten nu nog harder worden, de banen worden daarom gewalst en krijgen extra veel water zodat het harder worden sneller gaat. Komende week worden de banen getest door jeugdlessen, zo kunnen we ze voorzichtig testen. Het is dus nog even afwachten wanneer de banen in gebruik genomen kunnen worden door alle leden.

Opbouw van de banen aug 2018

De banen worden vanaf deze week weer opgebouwd. Te beginnen met de zandlagen met daarin de drainage. Daar op komt de lava en daarna de gravel-plus premium toplaag. De banen worden op afschot geplaatst, dat begint al bij de zandonderbouw, deze wordt onder 0,6 procent aangelegd daarop komt een lavalaag die ook onder 0,6 wordt aangelegd met daarop een laagje gravel van 2 cm.

Banenvervanging bezig

De baanvervanging is bezig en schiet goed op, ondanks het te laat beginnen lijkt het er op dat ze tijd ingehaald hebben. Door ook de eerste twee zaterdagen te werken hebben ze een goed begin gemaakt. De lava en zandlagen van de banen 1, 2 en 3 worden hergebruikt zoals we van te voren hebben laten onderzoeken. De lagen zien er goed uit en worden opgeslagen voor later gebruik. Het hekwerk is verwijderd en wordt volledig vervangen. De waterpunten op de banen zijn verwijderd om aan de nieuwe eisen van de KNLTB te voldoen, de waterpunten worden opnieuw geplaatst aan de zijkant buiten de banen. Vanaf volgende week worden de banen weer opgebouwd.

Vervanging CT banen vanaf 8 augustus 2018

In overleg met de baanbouwer hebben we besloten om de Canada Tenn banen vanaf 8 augustus te laten vervangen. De banen zijn dan 4 weken niet te gebruiken. De banen kunnen tijdens het Benk 50+ als alles goed gaat weer in gebruik genomen worden.

 

Banenvervanging uitgesteld (15 maart 2018)

Helaas hebben we moeten besluiten dat we vanwege de langdurige vorst niet genoeg tijd over hebben om de banen te vervangen. De competitie staat al voor de deur (3 weken) en de vervanging van de banen duurt ongeveer 4 weken.

We hebben in overleg met de baanbouwer gekozen om de vervanging na het Starkenborgh Open te laten plaatsvinden. Ze hebben dan 4,5 weken de tijd tot aan het Benk 50+ toernooi om de banen te vervangen.

Contract getekend (5 feb 2018)

Afgelopen week is het contract met de baanbouwer getekend. De planning is beginmaart te starten met de aanleg van de banen. In de tussentijd zullen de banen niet meer bespeel klaar worden gemaakt. Afhankelijk van het weer kan de startdatum nog worden uitgesteld. De baanbouwer is nu met andere projecten bezig die door vorst of hevige regenval kunnen uitlopen. De totale aanleg van de banen duurt ongeveer 3-4 weken. Wanneer alles spoedig verloopt kunnen we eind maart de nieuwe banen in gebruik nemen.

Planning

We zijn in overleg met de baan bouwers over de offertes en de planning van de aanleg. Het streven is om de banen voor de competitie start in april de nieuwe gravel op afschot banen in gebruik te gaan nemen. Zoals het nu lijkt kunnen de baan bouwers starten in februari/maart (afhankelijk van het weer).

Subsidie toegezegd!

Onze commissie voor het vervangen van de banen heeft goed werk afgeleverd. De gemeente heeft de club een behoorlijke subsidie toegezegd van ongeveer de helft van het benodigde bedrag!

Hieronder vinden jullie alle berichtgevingen van de Commissie Vervanging Banen.

Wordt het weer Canada Ten? Of gravel? Clay Tech???

Terwijl de banen blank stonden, als om aan te tonen dat vervanging geen overbodige luxe is, werd woensdagavond j.l. de leden gevraagd aan welke baansoort ze de voorkeur geven als de 4 Canada Ten banen vervangen gaan worden (2018-2019). De keuze was unaniem. Voordat het zover was blikte Ben, de voorzitter van de commissie, nog even terug op de afgelopen maanden en vertelde over het onderzoek, de bevindingen en onze uitgangspunten: de nieuwe banen moeten (in vergelijking met Canada Ten) tenminste gelijk presteren als het gaat om de speelkwaliteiten, de lengte van het seizoen, de kosten en het onderhoud. Vervolgens lichtte Stef de verschillende baansoorten toe en eindigde met een overzicht waarin alle aspecten op een rijtje waren gezet, gebaseerd op de gegevens van de KNLTB. Daarna kwamen de vragen: waarom doen we niet weer Canada Tenn (C.T.) ? (dit is erg duur en ‘t valt een beetje tegen); Wat is gravel “op afschot”? (evenals bij C.T. hellen de banen voor afwatering) En Clay Tech? (Duur en nog te weinig ervaring mee); ); moet de contributie omhoog? (Er is € 60.000 gereserveerd voor banenvervanging, het hangt o.a. af van de subsidietoekenning ). Maarten vertelde over het onderhoud van de verschillende baantypes en de kosten daarvan. Alwin deelde zijn ervaring met de verschillende baantypes. Margret lichtte nog even de subsidieaanvraag toe: de gemeente is vooral geïnteresseerd in (vernieuwende) initiatieven die het sportbeleid van de gemeente ondersteunen: Sport moet verbinden èn de mensen in de omringende wijk(en) moeten kunnen profiteren. Het is mooi om te zien hoeveel wij als vereniging doen en dat we maatschappelijk betrokken zijn. De gemeente ondersteunt “vitale verenigingen”: met een gezond financieel beleid en waar de leden zelf de handen uit de mouwen steken. Nou, dat zijn we en dat doen we!  Aanvankelijk waren de verwachtingen hoog gespannen (DvhN-krantekop: miljoenen beschikbaar voor de sport”) maar inmiddels weten we dat er zeker 8 gegadigden zijn voor een totaal van € 88.000 subsidie komend jaar. Misschien krijgen we een deel van wat we vragen (we vragen € 39.500), en/of lenen we een deel (gemeente kan garant staan), doen we crowdfunding of…? Het is aan het bestuur om daarover na te denken nadat eind juli duidelijk is wat de gemeente gaat bijdragen. Na de pauze waarin voors en tegens werden afgewogen, bleek men unaniem voor gravel op afschot te kiezen. Desgevraagd vertelde Ben dat ook de commissie hier de voorkeur aan geeft.

Dit wordt dus ook het advies dat de commissie aan het bestuur uitbrengt.

Nieuws van de CVB

Afgelopen zaterdagochtend 17 juni kwam de commissie voor de 4e keer bijeen en we zijn hiermee in de eindfase van onze taak beland.

Het “boekje op de bar” met de voors en tegens van verschillende baansoorten circuleert sinds 20 mei in de kantine/op het terras en de subsidieaanvraag voor de gemeente voor de vervanging van de banen kan de deur uit, ook al weten we nog niet welke banen het zullen worden.

Door een aantal leden is ervaring opgedaan met de baansoort “Clay Tech” in Zuidlaren.

Hoe nu verder?

Zoals gezegd vindt de ledenraadpleging plaats op woensdag 28 juni om 20:30 uur in de kantine.

De commissie zal dan even terugblikken op haar werkzaamheden, de verschillende baansoorten nog even presenteren en een financieel onderbouwd advies uitbrengen. Vervolgens is er ruim de gelegenheid om de commissieleden het tennishemd van het lijf te vragen over de voor- en nadelen van de verschillende baansoorten. Daarna zal het bestuur de leden formeel om toestemming vragen voor de vervanging van de banen en de investering die hiermee gemoeid is.

De commissie en het bestuur nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn, we hopen op een grote opkomst!

20 mei, barboekje op de bar

Vanaf het weekend van 20 mei ligt het boekje met alle informatie over de baanvervanging op de bar in de kantine. Het boekje kan ook hier gedownload worden: Informatieboekje vervanging banen 1,2,3 en 4

 

10 mei, 3e overleg van de Commissie Vervanging Banen

De offertes druppelen binnen en momenteel wordt er aan gewerkt om alle informatie over baansoorten, kosten, onderhoud en de ervaring van andere verenigingen te verzamelen en te verwerken tot een overzichtelijke presentatie aan de leden.

Binnenkort verschijnt het “boekje op de bar” en het publicatiebord naast het afhangsysteem is in gebruik genomen voor mededelingen. We hopen dat hiermee de gesprekken op gang komen en dat eventuele ervaringen met de verschillende baansoorten onderling uitgewisseld worden tijdens de competitie, de tossavonden etc.

In samenspraak met het bestuur is de ledenraadpleging gepland op woensdag 28 juni om 20:30 uur in de kantine.

Wat is er verder gebeurd de afgelopen weken?

  • De KNLTB heeft de banen geïnspecteerd en vastgesteld dat vervanging niet voor eind 2018-begin 2019 nodig is;
  • Er is contact met de gemeente over subsidiemogelijkheden en een aanvraag is in voorbereiding;
  • We informeren bij andere verenigingen (en zoeken op internet) naar ervaring met “Gravel op afschot” en “Clay Tech” banen;
  • Binnenkort kunnen een paar van onze leden als testers speelervaring opdoen op de baansoort Clay Tech;

We raden je aan om het prikbord, de website en Facebook in de gaten te houden voor eventuele aanvullende informatie.

Foto CVB

19 april 2017 Tweede overleg van Commissie Vervanging Banen (CVB)

19 april kwam de Commissie Vervanging Banen voor de 2e keer bijeen met als onderwerpen: Beoordeling van de banen door de KNLTB; welke baantypes kunnen interessant zijn voor ons; de eerste offertes; resultaten oriënterend gesprek met de gemeente over subsidiemogelijkheden; wat is Clay Court.

We schieten al lekker op met het verzamelen van informatie over prijzen, mogelijkheden, voor- en nadelen van verschillende baantypes en de subsidiekansen. De komende weken gaan we hiermee door en we hopen medio mei alle informatie op een rijtje te kunnen zetten en een advies te kunnen formuleren. Rond Hemelvaart (25 mei) start de voorlichtingscampagne waarin het advies van de commissie wordt toegelicht. Gedetailleerde informatie (prijzen, voor- en nadelen, onderhoudskosten op korte en lange termijn etc. ) zullen we vanaf dat moment via onze website (Homepage tab baanvervanging ) en het “boekje op de bar” verspreiden. Zoals gezegd vindt er in de 2e helft van juni een ledenraadpleging plaats waarin de commissie toelichting zal geven en vragen zal beantwoorden. Er wordt hard aan gewerkt en we schieten lekker op!

tennis-schip-Dubai-Getty-1600

Dit zal het ook wel niet worden…

18 maart 2017 Eerste bijeenkomst Commissie Vervanging Banen (CVB)

Op de afgelopen ALV is uitvoerig gesproken over de vervanging van de Canada Ten banen en hoe de besluitvorming daarover tot stand zou moeten komen. Het voorstel van het bestuur om een commissie de mogelijkheden voor de vervanging te laten onderzoeken en met een advies aan de leden te komen, werd door ongeveer de helft van de aanwezigen niet echt noodzakelijk geacht omdat het bestuur al veel onderzoek verricht en kennis verzameld had rond de aanleg van de minibaan. Een goede voorlichting en raadpleging van de leden over de mogelijkheden werd wel belangrijk gevonden. Hiervoor is de Commissie Vervanging Banen (CVB) gevormd die bestaat uit Ben Hanewinkel (vz) , Stef Huisman, Maarten Neeb, Alwin Visker en Margret Kamphuis.

Vanochtend vond het eerste overleg plaats en in de komende maanden zullen we jullie via verschillende kanalen (Facebook, website en voorlichtingsmateriaal in de kantine) informeren.

Het streven is om begin juni de noodzakelijke informatie op een rijtje te hebben en om eind juni de leden te raadplegen.

De baan op de foto wordt het waarschijnlijk niet 😉.

Futuristische tennisbaan