De woensdagavondtoss gaat in de zomervakantie gewoon door! Er kan zoals gewoonlijk van 19:00 tot 23:00 uur lekker met andere leden van de club worden getennist. Bij twijfel i.v.m. het weer: houd het tosslicht op de website in de gaten.