Wij zoeken jou!!! Jij bent onze ontbrekende schakel wanneer je geïnteresseerd bent in het financiële reilen en zeilen van de vereniging.
In de rol van penningmeester ben je onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, de resultatenrekening en de balans. Daarnaast maak je periodieke financiële overzichten om de overige bestuursleden te informeren over de financiële voortgang. Tot slot ben je verantwoordelijk voor het verwerken van het bankverkeer en de kasverwerking.
 
Kan jij accuraat werken? Ben je integer en analytisch ingesteld? Dan heeft de vereniging jouw kwaliteiten hard nodig.
 
Wat krijg je hiervoor terug?
In de rol van penningmeester kan je je ontwikkelen op een aantal vlakken. Je kunt invulling geven aan de langetermijninvesteringsbegroting in overleg met de overige bestuursleden. Daarnaast wordt KNLTB.club gebruikt voor de verwerking van de contributie. Tot slot wordt gebruik gemaakt van het boekhoudprogramma Twinfield. De basis hiervan is op orde, maar verdere invulling van dit programma is mogelijk en wenselijk.
 
Hoeveel tijd kost het jou?2 à 3 uur per week voor reguliere werkzaamheden (betalen facturen en tellen kas)Eenmaal per maand bestuursvergadering (2 uur)Per kwartaal voortgangsrapportages opstellen (3 uur)Eenmaal per jaar opstellen begroting en jaarrekening (20 uur) 
Het piekmoment van de werkzaamheden bevindt zich in december en januari voor het samenstellen van de begroting en jaarrekening.

Bij interesse en/of vragen: neem contact op met onze secretaris Stephanie Colenbrander via secretaris@starkenborgh.nl.