Als je niet meer lid wilt zijn van de vereniging in 2024, is het belangrijk dat voor 1 december je lidmaatschap opzegt! Het lidmaatschap opzeggen kan met dit formulier. Of door een mail te sturen naar ledenadministratie@starkenborgh.nl.