Met de dalende temperaturen komt ook de vorst weer in zicht. Dat betekend dat de banen niet altijd meer bespeelbaar zijn vanwege opdooi. Opdooi is te herkennen aan de plassen op de baan na vorst zonder dat het geregend heeft. De banen zijn dan niet bespeelbaar en moeten eerst beoordeeld worden wanneer ze weer gebruikt kunnen worden. Bij betreding van een baan die in opdooi verkeerd ontstaat grote schade die als gevolg heeft dat de baan langere tijd niet te gebruiken is. Bij opdooi dus nooit de baan betreden! Bij (nacht)vorst zullen we de banen sluiten om schade te voorkomen.

Heerdenpad 9 | 9731 BW Groningen | 050 541 04 02 | secretaris@starkenborgh.nl | Privacy policy