Alle leden die zich hebben aangemeld, zouden nu een Microsoft Teams uitnodiging ontvangen moeten hebben van de communicatiecommissie (comcom@starkenborgh.nl). Geen link ontvangen? Trek dan even aan de bel door te mailen naar comcom@starkenborgh.nl of neem contact op met Reinou via 06-12890374.

Alle leden zijn uitgenodigd om op 18 februari, 20.00 uur, online bij elkaar te komen en belangrijke clubzaken te bespreken. De stukken voor de ALV zijn via de onderstaande linkjes te downloaden. Let op: omdat de ALV online plaatsvindt moet je je aanmelden en moeten vragen over de stukken van tevoren worden ingediend.

Agenda ALV 18 mei 2021_def

Handleiding en spelregels ALV 18 mei 2021

Notulen ALV 13 februari 2020

Jaarverslag 2020 en vooruitblik (Prezi)

Begroting 2021 van Starkenborgh

jaarrekening 2020

Onderzoek baan 8 vervanging schuren en LED-verlichting