Er kan van 18.00 tot 23.00 vrij gespeeld worden in de blaadhal door via de app af te hangen.