Van 13 februari t/m 1 maart is het mogelijk je op papier in te plannen voor je kantinedienst(en). De inschrijflijst hangt zoals gewoonlijk weer in de kantine. Let op: het is pas mogelijk digitaal in te schrijven na 1 maart (hierover volgt nog een mail).

Heerdenpad 9 | 9731 BW Groningen | 050 541 04 02 | secretaris@starkenborgh.nl | Privacy policy