De contributie voor 2018 bedraagt:

Senioren €160,50
Studenten (op vertoon van collegekaart) €  94,50
Junioren (tot 18 jaar) €  94,50
Pupillen (tot 12 jaar) loopt via de Tennisschool (incl. les)

De contributie wordt vanaf 01-01-2017 geïnd via KNLTB.collect.

Bij aanmelding na 1 juni is de contributie 75% van het jaarbedrag.

Bij aanmelding na 1 augustus is de contributie 50% van het jaarbedrag.

Het eenmalige inschrijfgeld voor nieuwe seniorleden bedraagt € 25.

Studentenlidmaatschap: studenten kunnen op vertoon van de (oude) collegekaart nog tot twee jaar na het beëindigen van de studie lid blijven van de vereniging op basis van een studentenlidmaatschap van € 94,50,-. De ledenadministratie zal vragen naar een kopie van je (laatste) studentenkaart.

Tweede lidmaatschap voor studenten: studenten die al lid zijn van een studententennisvereniging kunnen onze club als ‘tweede club’ kiezen. Ze betalen dan een sterk gereduceerd tarief van € 31,- per jaar. Dit kan alleen op vertoon van een collegekaart en het lidmaatschapsbewijs van een studententennisvereniging. Met dit type lidmaatschap mag je op weekdagen tussen 13.00 en 18.00 uur van de banen gebruikmaken. Let op: dit lidmaatschap is geen KNLTB lidmaatschap, dus competitie of toernooien spelen als speler van onze club is niet mogelijk, uiteraard nog wel via de ‘eerste’ vereniging.

Stadjerspas: tegen inlevering van de coupon kan je de geldende korting krijgen.

De inning van de contributie vindt plaats via KNLTB.collect. Aan het begin van het jaar ontvang je van KNLTB.collect een mail met het verzoek tot betaling van de contributie. Lees deze mail goed. Door de instructies op te volgen kan je kiezen om de contributie zelf over te maken via iDeal, of het te laten afschrijven (in termijnen).

Je gaat het lidmaatschap aan voor een jaar. De opzegtermijn is 1 maand, m.a.w. opzeggen met ingang van 1 januari van een nieuw jaar dient te gebeuren vóór 1 december.

 

Heerdenpad 9 | 9731 BW Groningen | 050 541 04 02 | secretaris@starkenborgh.nl