De contributie voor 2017 bedraagt:

Senioren €160,50
Studenten (op vertoon van collegekaart) €  94,50
Junioren (tot 18 jaar) €  94,50
Pupillen (tot 12 jaar) loopt via de Tennisschool (incl. les)

De contributie wordt vanaf 01-01-2017 geïnd via KNLTB.collect.

Bij aanmelding na 1 juni is de contributie 75% van het jaarbedrag.

Bij aanmelding na 1 augustus is de contributie 50% van het jaarbedrag.

Het eenmalige inschrijfgeld voor nieuwe seniorleden bedraagt € 25.

Studentenlidmaatschap: studenten kunnen op vertoon van de (oude) collegekaart nog tot twee jaar na het beëindigen van de studie lid blijven van de vereniging op basis van een studentenlidmaatschap van € 94,50,-. Daarna gaat het automatisch over in een seniorenlidmaatschap.

Tweede lidmaatschap voor studenten: studenten die al lid zijn van een studententennisvereniging kunnen onze club als ‘tweede club’ kiezen. Ze betalen dan een sterk gereduceerd tarief van € 31,- per jaar. Dit kan alleen op vertoon van een collegekaart en het lidmaatschapsbewijs van een studententennisvereniging. Met dit type lidmaatschap mag je op weekdagen tussen 13.00 en 18.00 uur van de banen gebruikmaken; competitie spelen als speler van onze club is niet mogelijk.

Houders van een stadjerspas kunnen tegen inlevering van de coupon de geldende korting krijgen.

Om inning van de contributie zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden, vragen we van alle leden een machtiging voor automatische incasso af te geven.

De inning door automatische incasso vindt in termijnen plaats. De inning van de contributie vindt vanaf 2017 plaats via de knltb, hierover ontvangt u een persoonlijke mail. In deze mail kunt u kiezen voor een incasso of iDeal betaling, in 1 of 3 termijnen.

Opzeggen met ingang van 1 januari van een nieuw jaar dient te gebeuren vóór 1 december.

 

Heerdenpad 9 | 9731 BW Groningen | 050 541 04 02 | secretaris@starkenborgh.nl