Najaarscompetitie Vrijdag

Damesdubbel 1, 3e klasse
Jildou Smits (c)
Charlotte Vrijen
Berber Hempenius
Philemon Leenders
Laura Priem

Heerdenpad 9 | 9731 BW Groningen | 050 541 04 02 | secretaris@starkenborgh.nl | Privacy policy