Het kan voorkomen dat er op bepaalde momenten (in de ochtenden) banen geblokkeerd zijn om af te hangen. Dit houdt in dat er op dat moment baanonderhoud gepleegd gaat worden. We willen alle leden vragen hier begrip voor te hebben en, indien nodig, de baan te verlaten wanneer hierom wordt verzocht.

Heerdenpad 9 | 9731 BW Groningen | 050 541 04 02 | secretaris@starkenborgh.nl