Technische commissie

De technische commissie houdt zich bezig met het wedstrijdtennis… Dit omvat de competitie op verschillende niveaus, de clubkampioenschappen, de open toernooien en de jeugdselectie. Dankzij de populariteit van de competitie wordt in het voorjaar op bijna alle dagen van de week competitie gespeeld, zowel prestatiegericht als recreatief en in verschillende leeftijdscategorieën (onder andere  jeugd tot 14 jaar, tot en met 18 jaar  en 55+). Frank Arents, Stef Huisman, Ger van Lier, Alwin Visker, Rieks Zijlstra, Hans van der Zee, Paul van Lier, Marius de Fielliettaz Goethart.

E-mailadres: tc@starkenborgh.nl

 

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is onderdeel van de technische commissie en neemt alle activiteiten voor de jeugd voor zijn rekening. De commissie bestaat uit een aantal oud-jeugdleden, ouders en een trainer van de Groninger Tennisschool. De huidige commissie bestaat uit: Willemien Kalteren, Hessel van Dam, Nelleke Garritsen, Linda Andriessen, Rieks Zijlstra, Jurgen Neeb, Maarten Neeb, Rik Durkstra, Herman Nieuwenhuis en Koen Huberts.

E-mailadres: jc@starkenborgh.nl

 

ToCo (Starkenborgh Open commissie)

De ToCo is onderdeel van de technische commissie en organiseert een van de grootste en succesvolste toernooien van Groningen en omstreken. Het Starkenborgh Open vindt ieder jaar plaats in week 29 en heeft ieder jaar zo’n 380 deelnemers. De commissie regelt alles rondom het toernooi, de kantine en het park. Ieder jaar krijgen ze hulp van vele vrijwilligers. Zelf ook helpen bij het Starkenborgh Open? Stuur dan een mail naar ot@starkenborgh.nl

De huidige commissie bestaat uit: Freek Stapel (voorzitter), Tjarco Reitsma (toernooidirecteur), Jelmer de Visser (penningmeester), Paul van Lier (allround), Koen de Haan (allround), Maarten Neeb (productie en promotie), Daan Kegelaar (activiteiten) en Daan Garritsen (activiteiten).

E-mailadres: ot@starkenborgh.nl

 

Kantinecommissie

De kantinecommissie houdt zich bezig met alle taken die er bij de ‘bedrijfsvoering’ van de kantine komen kijken: barbezetting (kantinediensten door leden), inkoop en de keuken. De gezelligheid in de clubkantine en op het buitenterras is een belangrijke sfeerbepaler voor het hele park. De commissie staat altijd open voor ideeën en op- of aanmerkingen; ook versterking van het team is altijd welkom. De huidige kantinecommissie bestaat uit: Annemie Heesink, Willemien Kalteren, Sanne Balke, Theo-Henk van Oosten en Maria Hintzbergen

E-mailadres: kc@starkenborgh.nl

 

Baan- en gebouwencommissie

De Baan- en gebouwencommissie coördineert het onderhoud en beheer van het park, de banen en het clubgebouw. Het dagelijkse baanonderhoud is in handen van onze baanverzorger Rieks Zijlstra. De commissie ondersteunt hem hierbij en voert andere onderhoudswerkzaamheden uit. Drie keer per jaar organiseert de commissie klusdagen om de grotere klussen en het onderhoud van het park aan te pakken. De eerste klussendag is in het voorjaar, vlak voor de competitie, de tweede vlak voor het Kuilman Open toernooi en de derde vlak voor de winter. Het onderhoud wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers, dus ook hier is versterking van het team altijd welkom. De huidige leden van de Baan- en gebouwencommissie zijn:: Maarten Neeb, Rieks Zijlstra, Marco Steenbeeke, Willem ten Napel, Bob Oldenziel en Simon Enuma. Klachten en opmerkingen over het park, banen en gebouwen kun je mailen naar: bgc@starkenborgh.nl

 

Recreantencommissie

Deze commissie organiseert diverse (tennis)activiteiten voor recreatieve spelers. Zo zijn er de vaste wekelijkse toss-avonden op woensdag, het openingstoernooi, de toss-weekenden en – in de winter – de halavonden. Als er voor zo’n evenement te veel aanmeldingen zijn, krijgen recreatieve spelers voorrang boven competitiespelers. De huidige commissie bestaat uit: Dirk Klein, Anne Marie van Zuilekom, Hendrik Jan Neeb, Joke Sissing, Dina Zuidema en Ruud Luiken.

E-mailadres: rc@starkenborgh.nl

 

PR-commissie

Deze commissie zet zich in voor de communicatie van en over de vereniging. Hierbij kun je denken aan advertenties, de website, flyers, nieuwsbrieven, huisstijl, sponsoring en nog veel meer.

De huidige pr-commissie bestaat uit: Bert van Zoggel, Reinou Anker, Ab de Visser en Freek Sollie

E-mailadres: pr@starkenborgh.nl

 

Evenementencommissie

Deze commissie organiseert voor alle doelgroepen binnen de vereniging diverse activiteiten zoals thema-avonden en pubquizzen.

De huidige commissie bestaat uit: Kit Kegelaar, Evelien Dijkman, Helga de Zwaan, Rieks Zijlstra, Greta van Dijk en Katrin Varbelow.

E-mailadres: ec@starkenborgh.nl

 

Wintercompetitie-commissie

Deze commissie organiseert tijdens de winterperiode een interne competitie voor leden van Van Starkenborgh. Hierin kunnen 25 teams van maximaal 3 personen deelnemen. Zij spelen in 5 poules een dubbele competitie verdeeld over 6 speeldagen, 3 voor de jaarwisseling en 3 na de jaarwisseling. De huidige commissie bestaat uit: Wybe Reitsma, Ria Heesink, Ivonne Heesink, Hennie Kingma en Gutske Hornstra.

E-mailadres: wintercompetitie@starkenborgh.nl

 

Vrijwilligers die niet in een specifieke commissie zitten

Ledenadministratie – Johan Post
Tossleiding (2016) – Niek Oostvogel

Heerdenpad 9 | 9731 BW Groningen | 050 541 04 02 | secretaris@starkenborgh.nl