Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de club. Het bestuur wordt gekozen en benoemd door de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit zeven leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur vergadert maandelijks.

De leden van het bestuur:

Stef Huisman – voorzitter voorzitter@starkenborgh.nl

Willemien van Kalteren – secretaris secretaris@starkenborgh.nl

Ronny de Heus – penningmeester penningmeester@starkenborgh.nl

Maarten Neeb – bestuurslid / voorzitter baan- en gebouwencommissie bgc@starkenborgh.nl

Frank Arents – bestuurslid / voorzitter technische commissie tc@starkenborgh.nl

Annemie Heesink – bestuurslid / voorzitter kantinecommissie kc@starkenborgh.nl

Anne Marie van Zuilekom – bestuurslid / voorzitter recreantencommissie rc@starkenborgh.nl

 

Besluitenlijsten:

Besluitenlijst 2016-01-12

Besluitenlijst 2016-02-23

Heerdenpad 9 | 9731 BW Groningen | 050 541 04 02 | secretaris@starkenborgh.nl