De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt meestal plaats in januari. De agenda en de bijbehorende stukken kun je steeds op deze pagina vinden.

2018:

Alle leden zijn uitgenodigd om op 22 februari, 20.30 uur,  in de kantine bij elkaar te komen en belangrijke clubzaken te bespreken. De stukken voor de ALV zijn via de onderstaande linkjes te downloaden.

Agenda voor ALV 22-02-2018

Toelichting bij de begroting 2018

Notulen bALV 21-09-2017

Notulen ALV 09-02-2017

jaarverslag 2017 van starkenborgh

Na een extra ledenvergadering in 2017 is besloten om dit jaar de 4 canada tenn banen om te bouwen naar 4 gravel banen op afschot. Na een lang proces, waarbij extra baan- en bodemonderzoek is verricht en diverse leveranciers zijn geraadpleegd, is gekozen voor onze vaste leverancier Wijnbergen. Wijnbergen heeft een offerte uitgebracht ten hoogte van € 120.868. De offerte is fors hoger uitgevallen dan de eerder begrote kosten (€ 88.000). Eventuele risico’s ten aanzien van de kosten verwacht het bestuur en Wijnbergen geëlimineerd te hebben door onderzoek van Antea en Kiwa.

De afgelopen jaren heeft de vereniging een betere liquiditeitspositie dan verwacht. Desondanks is het noodzakelijk om extra kapitaal aan te trekken om de ombouw van de banen te kunnen bekostigen. Om deze reden is besloten om een obligatielening uit te schrijven. Hieronder vinden jullie de prospectus van de obligatielening en het inschrijfformulier.

INSCHRIJFFORMULIER OBLIGATIELENING

Prospectus Obligatielening

De inschrijving is verlengd tot 15 maart, zie Addendum obligatielening

Heerdenpad 9 | 9731 BW Groningen | 050 541 04 02 | secretaris@starkenborgh.nl