De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt meestal plaats in januari. De agenda en de bijbehorende stukken kun je steeds op deze pagina vinden.

2017:

Alle leden zijn uitgenodigd om op 9 februari, 20.30 uur,  in de kantine bij elkaar te komen en belangrijke clubzaken te bespreken. De stukken voor de ALV zijn via de onderstaande linkjes te downloaden.

Hier is de presentatie van de ALV van 9 februari te bekijken.

Agenda ALV 2017

Notulen ALV 2016

Jaarrekening 2016

Toelichting bij de begroting 2017

Heerdenpad 9 | 9731 BW Groningen | 050 541 04 02 | secretaris@starkenborgh.nl