Het Benk 50+ toernooi vind plaats van 30 augustus tot en met 2 september op de nieuwe gravel op afschot banen. Aanmelden voor het toernooi doe je via toernooi.nl

Heerdenpad 9 | 9731 BW Groningen | 050 541 04 02 | secretaris@starkenborgh.nl