Op donderdagavond 22 februari om 20.30 uur vindt de algemene ledenvergadering plaats in de kantine. Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd! De stukken zijn digitaal beschikbaar op de website: Stukken ALV 2018. Ook liggen ze ter inzage in de kantine.

Het wordt een interessante vergadering met een interactief jaaroverzicht en een van de agendapunten betreft het mogelijk rookvrij maken van ons park (meer info vind je hier). Hieronder een vereenvoudigde versie van de agenda.

We hopen veel van jullie te zien!

Heerdenpad 9 | 9731 BW Groningen | 050 541 04 02 | secretaris@starkenborgh.nl