17 maart is de laatste halavond! Wij nodigen alle recreanten en nieuwe leden hiervoor van harte  uit.

Het programma is als volgt:

🎾  Inloop vanaf 18.45 uur

🎾  Tennis van 19.00 uur tot 22.00 uur

🎾  Na afloop borrel (zelf betalen) en hapjes op kosten van de club

Geef je op voor 16 maart door een mailtje te sturen naar rc@starkenborgh.nl

Heerdenpad 9 | 9731 BW Groningen | 050 541 04 02 | secretaris@starkenborgh.nl